Kommende aktiviteter

Se vores kommende aktiviteter og arrangementer. Du kan også tilmeld din klasse og/eller skole til de forskellige events og forløb lige her.

KULTURCREW

ANSVAR, INFLYDELSE, SAMARBEJDE, SJOV
 
LydCrew er et unik koncept, som giver elever kompetencer, ansvar og indflydelse, der udvikler dem både som kulturarrangører og som mennesker.

OPGAVER OG ROLLER
Et LydCrew i Struer består typisk af 6-12 elever, som i samarbejde med en kontaktlærer står for både forberedelse og afvikling af arrangementer på skolen, på en af kultursinstitutionerne i Struer eller i Struers byrum. Det kan være et teaterstykke, en koncert, en danseforestilling eller noget helt fjerde.

Eleverne samarbejder om opgaverne, som kan være som:

Værter – Står for kontakten med kunstnere, tager imod kunstnerne, sørger for forplejning og præsenterer dem på scenen.

PR-folk – Reklamerer for arrangementet på skolen og intra, interviewer kunstnerne, tager billeder og skriver artikler til lokal avis, skoleblad, hjemmeside mv.

Praktiske hjælpere – Tjek på lokaler klar, hjælper med at bære gear ind, opstilling og nedtagning. Står evt. for lys og lydteknik under arrangementet.

Arrangører – Har indflydelse på indkøb og udvælgelse af f.eks. teaterstykker eller koncerter til skolen. 

LOKAL OPBAKNING
De lokale kulturinstitutioner i Struer bakker op om LydCrewet og vil gerne invitere børnene indenfor til koncerter, events og arrangementer.

Af institutioner der pt er tilmeldt:

  • Struer Museum
  • Folkets Hus
  • Gimsinghoved
  • Ungdomsskolen
  • Musikskole
  • Sound Art Lab
  • Lydlaboratoriet 

HVORFOR LYDCREW
LydCrew på skolen sikrer kulturelle arrangementer og kunstnerne det bedst mulige udgangspunkt for god optræden. LydCrew er gode forbilleder, der med engagement bidrager til, at skolen og byen er både forberedt og forventningsfuld.

På skoler, der allerede har KulturCrew oplever de, at KulturCrew giver mere dialog, sammenhold og ligeværd på tværs af klasser på skolen. Eleverne får mulighed for at lære i et konkret læringsrum, og skolen får en profil med aktive, engagerede elever.

LydCrew i Struer er det som hedder KulturCrew i andre byer. Læs evt mere her: Om KulturCrew

SKAL DINE ELEVER VÆRE MED?
Ønsker du at høre mere og/eller tilmelde elever, er du velkommen til at kontakte projektleder på LydCrew: isa@struer.dk

KONTAKT OS

Isa Paludan Asboe
S: Projektleder